Hàng nhập C/O mẫu D khai sửa thành B01 thì không bị phạt

error: Content is protected !!