Hàng xuất khẩu B11 nhưng phải tái nhập A31

error: Content is protected !!