Công văn 13870/BTC-TCHQ năm 2023 sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của DNCX

Công văn 13870/BTC-TCHQ ngày 18/12/2023 sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của DNCX

 

https://drive.google.com/file/d/1QMrzPoqaiQKym5BmX7HmdfYpN8seL7sj/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!