Công văn 6372/TCHQ-GSQL năm 2023 thực hiện thông tư 33/2023/TT-BTC

Công văn 6372/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2023 thực hiện thông tư 33/2023/TT-BTC

 

https://drive.google.com/file/d/1swNoAOGqDdemg_iKOY18DuBfzWJNysQP/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!