Thông báo 14/TB-XNK năm 2024 về việc cấp C/O mẫu AI bản giấy cho hàng hóa xuất khẩu Hiệp định thương mại hàng hóa Asean-Ấn Độ.

Thông báo 14/TB-XNK ngày 09/01/2024 về việc cấp C/O mẫu AI bản giấy cho hàng hóa xuất khẩu Hiệp định thương mại hàng hóa Asean-Ấn Độ.

 

https://drive.google.com/file/d/1bLPitdGsrAaqcSZW709Gl4FCo_BRMrxy/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!