Thông tư 01/2024/TT-BCT năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 về QTXX CO mẫu EAV

Thông tư 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

 

https://drive.google.com/file/d/1CS9x6Wi98ebWiCQDU-uHSFaoM0M2OBM8/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!