Công văn 11096/SXD-VLXD năm 2023 triển khai QCVN 16:2023/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Công văn 11096/SXD-VLXD ngày 24/07/2023 triển khai QCVN 16:2023/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

 

https://drive.google.com/file/d/1Ixf6igi0s5Ryl0H5nC4WhUv7YFvUZ_2s/view?usp=drive_link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!