NGHỊ QUYẾT 42/2023/UBTVQH15 NĂM 2023 VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

NGHỊ QUYẾT 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

 

https://drive.google.com/file/d/1As_Otpn9KpGaSufu3bR8DT8gsrzieCds/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!