Công văn 637/TCHQ-TXNK năm 2024 kê khai trị giá Hải quan hàng hóa cho thuê, cho mượn (đi thuê, đi mượn)

Công văn 637/TCHQ-TXNK ngày 07/02/2024 kê khai trị giá Hải quan hàng hóa cho thuê, cho mượn (đi thuê, đi mượn)

 

https://drive.google.com/file/d/1MCqRWCjJygKD5t8S9sDCcuQusdCAJezA/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!