Công văn 630/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại hs code mặt hàng lốp, lót vành, săm xe

Công văn 630/TCHQ-TXNK ngày 7/2/2024 phân loại hs code mặt hàng lốp, lót vành, săm xe

 

https://drive.google.com/file/d/1OOKSADAQLJEstYu0BnrapQtYppFotxrC/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!