Công văn 683/TCHQ-TXNK năm 2024 xác định trị giá Hải quan hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn 683/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2024 xác định trị giá Hải quan hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu

 

https://drive.google.com/file/d/123rJZlHnrPek18CkKhiDnnQ5Tf0BGWbp/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!