Thông báo 1089/TB-XNK năm 2023 cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử

Thông báo 1089/TB-XNK ngày 21/12/2023 cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử

 

https://drive.google.com/file/d/1_cec-X6AOLW24dZ_Z_CAJGXEruM1C_I_/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!