Nghị định 94/2023/NĐ-CP năm 2023 chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo NQ 110/2023/QH15

Nghị định 94/2023/NĐ-CP năm 2023 chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo NQ 110/2023/QH15

 

https://drive.google.com/file/d/1hIBHnDJbcZWlQp44qhq5UKHk9C2Q3XgT/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!