Thông tư 17/2023/TT-BNNPTNT năm 2023 của BNNPTNT ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES

Thông tư 17/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của BNNPTNT ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 

https://drive.google.com/file/d/1dlQdfo_1ndLRQPaWhfc9PpOaGJC8x0Dh/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!