Thông tư số 02/2024/TT-BCT năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CO mẫu AANZ

Thông tư số 02/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN

 

https://drive.google.com/file/d/1GEZ8I06Yha14IGfIfTN4WRwz5n3ZUxZo/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!