Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2023 cập nhật ngày nghỉ lễ nằm 2024 Hàn Quốc

Công văn 6694/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2023 cập nhật ngày nghỉ lễ nằm 2024 Hàn Quốc

 

https://drive.google.com/file/d/1w_N8t7ZJxLZwAmpORdwfxvVyH-U3eXtE/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!